Inici del Contingut

Objectius formatius

El pràcticum en el grau en Dret neix amb l'objectiu de completar la formació dels futurs professionals per tal que adquireixin les habilitats per a l'exercici de les professions pròpies del grau.

Per assolir l’objectiu esmentat, el programa de pràctiques està adreçat a adquirir una sèrie de competències genèriques, com la capacitat de gestió adequada de la informació i la d’aprenentatge autònom permanent i adaptació a les noves circumstàncies.

Per una altra banda, el mateix programa de pràctiques ha de permetre assolir les competències específiques següents:

  • Capacitat per percebre i assimilar el caràcter unitari de l’ordenament jurídic i la necessària visió transdisciplinària.
  • Capacitat per identificar i interpretar les fonts del dret vigent.
  • Capacitat per assessorar sobre les possibles respostes a un problema jurídic en diversos contextos i dissenyar estratègies que condueixin a les diferents solucions.
  • Capacitat per redactar documents jurídics de diferent naturalesa.

Per dur a terme aquestes pràctiques, la Facultat de Dret i Economia té signats convenis amb diferents entitats privades i institucions públiques, com són despatxos d’advocats, notaries, registres i administracions públiques, entre les que hi ha l’Administració de Justícia.