Inici del Contingut

Informació general

Entitats externes que col·laboren amb la Facultat de Dret i Economia a les pràctiques externes:

 • Il·lustre Col·legi d'Advocats
 • Jutjats de Lleida
 • Audiència Provincial. Fiscalia
 • Departament d'Empresa i Ocupació
 • Gabinet Jurídic de la Generalitat
 • Centre Penitenciari Ponent
 • Comissaria Mossos d'Esquadra
 • Subdelegación del Gobierno
  • Oficina de Extranjería
  • Guardia Civil
 • Inspección de Trabajo y Seguridad Social
 • Agencia Estatal de Administración Tributaria
 • Registro de la Propiedad nº 3
 • Despatxos professionals
 • Entitats financeres de consulting

Normativa

Normativa de les pràctiques acadèmiques externes de la UdL (Aprovada pel Consell de Govern de 26 de febrer de 2014 i modificada en la sessió de 26.11.2014)

Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios (Publicat al BOE del 30 de juliol de 2014)