Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents 2018-19

Titulació: Grau en Dret
Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Títol a què dóna dret: Graduat/Graduada en Dret per la Universitat de Lleida
Publicació BOE: 16/12/2010
Publicació Pla d'estudis BOE: 28/03/2011
Centre docent: Facultat de Dret i Economia
                      Carrer de Jaume II, 73 (Campus Cappont)
                      E25001 Lleida
                      Tel. +34 973 70 32 00
                      Fax + 34 973 70 32 01
                      http://www.fde.udl.cat

ESTRUCTURA DEL TÍTOL
Matèries de formació bàsica (FB) 60
Matèries obligatòries (B) 135
Matèries optatives (O) 30
Pràctiques externes 9
Treball fi de grau 6
TOTAL CRÈDITS 240

Oferta docent - Curs 2018-2019