Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents. Curs 2009-2010

Programes d'assignatures - Curs 2009-2010.

PRIMER CURS (60 crèdits)
PRIMER SEMESTRESEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèditsCodiAssignaturaTipusCrèdits
101800 Introducció al Dret FB 7,5 101805 Comparative Introduction to Legal Systems FB 6
101801 Dret Romà i la seua recepció a Europa FB 6 101806 Dret Constitucional II FB 6
101802 Dret Constitucional I FB 7,5 101807 Història del Dret FB 6
101804 Economia i Empresa FB 9
101803 Introducció al Dret Civil. Dret de la Persona i Família FB 12

 

SEGON CURS (60 crèdits)
PRIMER SEMESTRESEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèditsCodiAssignaturaTipusCrèdits
101808 Dret Eclesiàstic de l'Estat B 6 101813 Dret de la Unió Europea B 6
101811 Dret Internacional Públic B 7,5 101814 Drets Reals B 7,5
101812 Dret d'Obligacions i Contractes B 7,5 101815 Introducció al Dret Processal i Procés Civil B 7,5
101809 Dret Penal. Part General i Delictes contra les Persones B 9
101810 Dret Administratiu I B 9

 

3R CURS (60 crèdits)
PRIMER SEMESTRESEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèditsCodiAssignaturaTipusCrèdits
101817 Dret Penal. Delictes Econòmics i Socials B 6 101821 Dret Financer i Tributari. Part General B 7,5
101818 Dret Administratiu II B 6 101822 Dret Mercantil II B 7,5
101819 Dret Processal Penal B 7,5 101823 Dret de Successions B 6
101820 Dret Mercantil I B 7,5        
101816 Dret del Treball i de la Seguretat Social B 12