Inici del Contingut

Guies docents. Curs 2015-16

Oferta docent - Curs 2015-2016

Guia Docent

PRIMER CURS (60 crèdits)
PRIMER SEMESTRESEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèditsCodiAssignaturaTipusCrèdits
101800 Introducció al Dret FB 7,5 101805 Comparative Introduction to Legal Systems FB 6
101801 Dret Romà i la seua recepció a Europa FB 6 101806 Dret Constitucional II FB 6
101802 Dret Constitucional I FB 7,5 101807 Història del Dret FB 6
101839 Introducció al Dret Civil. Dret de la Persona FB 6 101840 Dret de Família FB 6
101804 Economia i Empresa FB 9

 

SEGON CURS (60 crèdits)
PRIMER SEMESTRESEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèditsCodiAssignaturaTipusCrèdits
101808 Dret Eclesiàstic de l'Estat B 6 101813 Dret de la Unió Europea B 6
101811 Dret Internacional Públic B 7,5 101814 Drets Reals B 7,5
101812 Dret d'Obligacions i Contractes B 7,5 101815 Introducció al Dret Processal i Procés Civil B 7,5
101809 Dret Penal. Part General i Delictes contra les Persones B 9
101810 Dret Administratiu I B 9

 

3R CURS (60 crèdits)
PRIMER SEMESTRESEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèditsCodiAssignaturaTipusCrèdits
101817 Dret Penal. Delictes Econòmics i Socials B 6 101821 Dret Financer i Tributari. Part General B 7,5
101818 Dret Administratiu II B 6 101822 Dret Mercantil II B 7,5
101819 Dret Processal Penal B 7,5 101823 Dret de Successions B 6
101820 Dret Mercantil I B 7,5        
101816 Dret del Treball i de la Seguretat Social  B 12

 

4t CURS (60 crèdits)
PRIMER SEMESTRESEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèditsCodiAssignaturaTipusCrèdits
101824 Dret Internacional Privat B 7,5 101826 Dret Local O 6
101825 Dret Tributari. Part Especial B 7,5 101828 Dret Internacional Econòmic O 6
 101827 Règim Jurídic de la Propietat Immobiliària O 6 101831 La Protecció Jurídica del Consumidor: Dret Privat de Consum O 6
101829 Dret Matrimonial O 6 101832 Dret Penitenciari O 6
101830 Dret de Danys O 6 101833 Dret Cooperatiu O 6
101834 Protecció Social O 6 101835 Casuïsme i Mètode Jurídic O 6
  MINOR EN GÈNERE I DRET    
101846 Els Drets de les Dones i les Polítiques Públiques O 6 101848 Dones i Violència de Gènere O 6
101847 Dona i Treball O 6 101849 Gènere i Drets Humans O 6
        101850 Dona i Protecció Social O 6
  MOBILITAT    
101841 Mobilitat I (1C/2C) O 6
101842 Mobilitat II (1C/2C) O 6
101843 Mobilitat III (1C/2C) O 6
101844 Mobilitat IV (1C/2C) O 6
101845 Mobilitat V (1C/2C) O 6
  ANUALS    
101837 Treball de Fi de Grau B 6
101838 Pràctiques Externes en Institucions Públiques i Privades B 9

Requisits:

Mòdul bàsic:

No existeixen requisits previs per a la matriculació i superació dels crèdits corresponents a les diferents assignatures de les diferents matèries que comprenen el mòdul bàsic.

Mòdul de Pràctiques externes:

Els requisits previs són haver superat com a mínim 150 ECTS.