Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Grau Dret    

El Grau de Dret proporciona una formació de contingut generalista que té com a objectius que els graduats i els graduades: (1) Coneguin amb precisió els coneixements bàsics de la Ciència del Dret; (2) Assoleixin les destreses i habilitats necessàries per al futur exercici de qualsevol de les professions jurídiques descrites en el perfil professional: comprensió de textos jurídics, redacció de tot tipus de documents jurídics, exposició oral i en públic, o debat en profunditat d'arguments jurídics, entre d'altres; (3) Obtinguin un coneixement suficient de l'estructura de l'ordenament jurídic nacional i comunitari, així com els continguts normatius de les diferents branques del dret.

 

true